ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡAΚΗ, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ «ΑΙΓΑΙΟ» TOY ΛΑΥΡΙΟΥ (1960-1980), Μνήμων, 15|1993, 129-148


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: