ULRICH MOENNIG, Ο S. SCHULTZE KAI Ο Α. FR. WOLTERSDORF ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ TOY BORTOLI ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ (1750). ME ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, Μνήμων, 15|1993, 149-173


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: