ΛΙΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ, Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. ΜΙΑ ΕΣΤΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (1907-1937), Μνήμων, 14|1992, 91-114


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: