ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΚΑΜΠΗΣ (1942-1943). ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, Μνήμων, 14|1992, 133-149


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: