ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΜΗΤΡΟΦAΝΗΣ, ΟΙ ΑΙΡΕΣΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TOΥ 1860, Μνήμων, 18|1996, 23-60


Δεν παρατίθεται περίληψη στα Ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: