ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ. Η ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ» ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 19ου ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ (1807-1918), Μνήμων, 18|1996, 158-180


Δεν παρατίθεται περίληψη στα Ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: