ΤΖΕΛΙΝΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ. Η «ΧΙΩΤΙΚΗ» ΦΑΣΗ (1830-1860), Μνήμων, 15|1993, 69-127


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: