ΘΑΝΑΣΗΣ Δ. ΣΦΗΚΑΣ, Ο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ» TOΥ ΚΚΕ, IOΥΛΙΟΣ 1947, Μνήμων, 14|1992, 151-175


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: