ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΚΥΡΤΑΤΑΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ TOΥ ΣΟΛΩΝΑ, Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, Μνήμων, 14|1992, 205-222


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: