ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΓΑΝΑΚΗΣ, Η ΓΚΡΑΜΣΙΑΝΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ, Μνήμων, 14|1992, 247-284


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: