ΒΑΣΩ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ, ΤΑ ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900-1940, Μνήμων, 14|1992, 290-292


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: