ΣΟΦΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TOΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΕΡΓΑΤΗΣ» Ή «ΛΑΟΣ» (1914-15). ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΠΟΛΗ, Μνήμων, 13|1991, 139-196


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: