ΜΑΡΙΑ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ, Μνήμων, 12|1989, 117-148


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: