ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ "ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ TOΥ 1821, Μνήμων, 11|1987, 123-153


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: