ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ, ΟΙ ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ» ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, Μνήμων, 11|1987, 225-233


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: