ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, Η ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ TOΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, Μνήμων, 11|1987, 247-254


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: