ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΖΑΝΙΑΣ, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΥΠΑΝΑΠΤΥΚΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ν. Ψυρούκης - Κ. Τσουκαλάς, Μνήμων, 11|1987, 255-286


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: