ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑΣ (1849-1857). ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, Μνήμων, 10|1985, 139-186


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: