ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ, Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ. ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ, Μνήμων, 10|1985, 187-201


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: