ΣΟΦΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΜΠΑΝΑ». «Όργανο των εφέδρων και των ντόπιων συμφερόντων» Μυτιλήνη 1923 - 24, Μνήμων, 10|1985, 212-235


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: