ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΔΙΚΑ - ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TOΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ TOΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, Μνήμων, 10|1985, 248-269


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: