ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ, ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. Σκέψεις γύρω από μια πληροφορία των μέσων του 19ου αιώνα, Μνήμων, 10|1985, 293-294


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: