ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΦΟΥΝΗΣ, ΓΑΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ (1845 - 1853). ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ, Μνήμων, 9|1984, 211-245


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: