ΟΛΓΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ, ΤΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΤΟΥ 1797. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Μνήμων, 8|1982, 130-149


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: