ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜΟΥΡΕΛΟΣ, Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ. (Σεπτέμβριος 1916 - Ιούνιος 1917), Μνήμων, 8|1982, 150-188


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: