ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΙ ΤΡΕΙΣ : ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ c. 1495 Ή ΡΩΜΗ c. 1517; ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΝ LEGRAND, Μνήμων, 8|1982, 314-318


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: