ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΙΕΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ, Μνήμων, 7|1979, 60-83


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: