Ι. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ, JUAN, JOSÉ ELIODORO BOULIGNY KAI LORENZO MABILI DE BOULIGNY : ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΒΙΛΗ ΚΑΙ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. (ΤΕΛΗ ΙΗ' - ΑΡΧΕΣ ΙΘ' ΑΙΩΝΑ), Μνήμων, 7|1979, 99-117


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: