ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1942, Μνήμων, 7|1979, 174-182


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: