ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΗΛΙΩΡΗ, ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΗΜΑΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Μνήμων, 22|2000, 69-104


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: