ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ TOΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, Μνήμων, 20|1998, 169-177


G. Progoulakis, Strategies d'appropriation du surplus: des pratiques individuellesaux acteurs des mécanismes économiquesAu milieu du 19ème siècle, nombre de familles distinguées de Corfouse trouvèrent endettées aux usuriers parvenus de la cille. Stamos Chalikiopoulosappartenait à une telle famille que Const Theotokis nous décritd'une sensibilité et d'une perspicatité remarquables. Chalikiopoulos fetun propriétaire de terres qui en même temps eut développé une activitépolitique intense; or, ni sa grande fortune ni ses revenus de la CaissePublique arrivèrent à la sauver de la faillite. Dans cet article, nous essayonsde mettre à jour la procédure qui, par le bouleversement des hiérachiessociales et l'évosion des rapponts humains, entraîna Chalikiopoulosà son sort.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: