ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Μνήμων, 19|1997, 123-142


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: