ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ, Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΡΑΝΚΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΝΚΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1940-1990), Μνήμων, 19|1997, 161-184


Δεν παρατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: