ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ, Μνήμων, 14|1992, 286-290


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: