ΚΙΡΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΟ ΓΡΑΔΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μνήμων, 13|1991, 103-120


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: