Τίτλος:

Πέμπτο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

2010

Αρχείο:

Περίληψη:

Πλακίτση, Κ. (επιμ.) (2010). Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Τόπος διεξαγωγής-Ημερομηνία:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Π.Τ.Ν., Ιωάννινα, 7-9 Δεκεμβρίου 2008


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: