Τίτλος:

Έκτο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

2013

Αρχείο:

Περίληψη:

Δημητρίου, Α. (επιμ.) (2013). Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Τόπος διεξαγωγής-Ημερομηνία:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Ε.Π.Η., Αλεξανδρούπολη, 3-5 Δεκεμβρίου 2010Ακολουθήστε το ΕΚΤ: