Your search for "" gave back 8670 results.

Τίτλος:

Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Το περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ εκδίδεται από το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ). Αρχικά το περιοδικό εκδιδόταν σε έντυπη μορφή (τεύχη 1-6). Με το έβδομο τεύχος του έτους 2008, ξεκινά μια νέα πορεία ψηφιακής μορφής όλων των δεδομένων του περιοδικού. Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ από δω και στο εξής θα είναι κυριολεκτικά ανοικτή σε όλους και προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς περιορισμούς.


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Bulletin of the Geological Society of Greece

Online ISSN:

2529-1718

Από το 1953 έως σήμερα η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία εκδίδει το Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής εταιρίας, Bulletin of the Geological Society of Greece, συνεισφέροντας στη διάδοση γνώσεων και πληροφοριών σε ότι αφορά ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Conatus

Επιστημονικό πεδίο:

Το Conatus είναι επιστημονικό περιοδικό που προωθεί την έρευνα σε όλους τους τομείς της φιλοσοφίας, με στόχο την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής δραστηριότητας. Δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, ελληνικές μεταφράσεις ξενόγλωσσων φιλοσοφικών δοκιμίων, βιβλιοπαρουσιάσεις, συνεντεύξεις κ.α. Όλα τα κείμενα υποβάλλονται σε ανώνυμη αξιολόγηση από τις επιτροπές του Περιοδικού. Εκδίδεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Κοινωνική Πολιτική

Online ISSN:

2241-8652

Θεμελιώδης σκοπός του Επιστημονικού Περιοδικού Κοινωνική Πολιτική είναι να προάγει τη μελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής. Η θεματολογία του περιοδικού διαθέτει διεπιστημονικό χαρακτήρα και καλύπτει τις θεματικές ενότητες που με την ευρεία έννοια εντάσσονται στη μελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής. Παράλληλα, η Κοινωνική Πολιτική δημοσιεύει βιβλιοκριτικές από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο καθώς και σύντομες κριτικές ανασκοπήσεις επίκαιρων ζητημάτων κοινωνικής πολιτικής. 


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Επιστημονικό πεδίο:

Online ISSN:

2585-2272

Σκοπός του περιοδικού είναι να αποτελέσει βήμα για τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών με επίκεντρο τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών σε όλα τα επίπεδα, από την προσχολική μέχρι και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς και για την ανάπτυξη ενός γόνιμου και επιστημονικά τεκμηριωμένου λόγου που αφορά στο χώρο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.  Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα από ένα ευρύ φάσμα μελετών, όπως πειραματικές έρευνες, εθνογραφικές μελέτες, μελέτες περιπτώσεων, έρευνες δράσης, επισκοπήσεις, θεωρητικές αναζητήσεις κ.ά., νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης ενός επιστημονικού περιοδικού. Σε ειδικά τεύχη του περιοδικού μπορεί να δημοσιεύονται και άρθρα που στοχεύουν στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών της τάξης με το μοντέλο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Greek Political Science Review

Η Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης είναι το επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) που εκδίδεται συστηματικά από το 1993. Δημοσιεύει άρθρα με το σύστημα της διπλής ανώνυμης αξιολόγησης, με στόχο την ανάπτυξη της επιστημονικής συζήτησης και του δημοσίου διαλόγου. Για το σκοπό αυτό, υποστηρίζει τη διεπιστημονικότητα και τον πλουραλισμό μεθόδων, εννοιών, προσεγγίσεων και αντικειμένων έρευνας. Από το 2017, η Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης παρέχει διαδικτυακά ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό της.


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Entomologia Hellenica

Επιστημονικό πεδίο:

The aim of Entomologia Hellenica is to offer a platform that enhances science via the publication of original research papers and reviews of high quality. Subject areas are all aspects of entomology and acarology, i.e. biology and ecology, chemical control, biological control, genetics, behavior, chemical ecology, in agricultural, stored product, forest, urban and natural environments, apiculture, veterinary entomology etc. It includes original papers on basic and applied research, systematics, first records, short communications and reviews.  


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics

Επιστημονικό πεδίο:

Το AWPEL είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές (blind double peer-review) αφιερωμένο στην εθνογραφική μελέτη της γλώσσας από διάφορες σκοπιές, το οποίο εκδίδεται από το Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας (ΕΕΠΓ) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Λέσβο. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός διεπιστημονικού φόρουμ για την προώθηση της εθνογραφικής γλωσσολογίας. Το περιοδικό εκδίδεται δύο φορές το χρόνο (Άνοιξη & Φθινόπωρο) στα αγγλικά. Άρθρα στα ελληνικά και άλλες γλώσσες μπορεί επίσης να γίνουν δεκτά σε ειδικά τεύχη, κατά την κρίση των επιμελητών. Η σύνθεση της συντακτικής επιτροπής του AWPEL αντικατοπτρίζει τις ποικίλες καταβολές της εθνογραφικής γλωσσικής έρευνας –αναμφίβολα, με έμφαση στη γλωσσολογία και την ανθρωπολογία–καθώς και το διεθνές προφίλ και την εμβέλεια του περιοδικού. Το AWPEL δέχεται υποβολές κειμένων (πρωτότυπα άρθρα, αναφορές δεδομένων, review

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Το περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (ΠΕΚΕ) εκδίδεται τέσσερις φορές το χρόνο και δημοσιεύει, μετά από επιστημονική αξιολόγηση, εργασίες που αφορούν τις Κλινικές Επιστήμες των Ζώων Συντροφιάς, των Παραγωγικών Ζώων και των Ζώων Εργαστηρίου, την Ευζωΐα και τη Βιοηθική, την Υγιεινή και την Ασφάλεια των Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης. Το περιοδικό εκδίδεται από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία και είναι καταχωρημένο στις βάσεις δεδομένων Web of Science και Scopus.


ΠεριεχόμεναΤίτλος:

Περιφέρεια: Επιστημονική επιθεώρηση για την περιφερειακή οικονομία και πολιτική

Online ISSN:

2623-4920

Η «Περιφέρεια» φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας χώρος ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων αλλά και πολιτικών παρεμβάσεων σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιφέρειας από ιστορική, νομική, θεσμική, πολιτική, κοινωνική, περιβαλλοντική, πολιτιστική, χωροταξική και οικονομική σκοπιά.  

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναPages

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: