Your search for "" gave back 8666 results.

Τίτλος:

Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

2005

Αρχείο:Τίτλος:

Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

2007

Αρχείο:Τίτλος:

Τρίτο Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

2009

Αρχείο:


Τίτλος:

Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης. Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή

Ημερομηνία:

2015

Αρχείο:

Περίληψη:

Γερμανός, Δ., Λιάπη, Μ. (επιμ.) (2015). Ηλεκτρονικός τόμος Πρακτικών του
Συμποσίου με Διεθνή Συμμετοχή: Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης. Έρευνα,
Δημιουργία, Αλλαγή (Θεσσαλονίκη, 9-10 Ιανουαρίου 2015). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης.
 
Εκδότης: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Ηλεκτρονικός Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 
Τόπος διεξαγωγής-Ημερομηνία: 
Θεσσαλονίκη, 9-10 Ιανουαρίου 2015.


Τίτλος:

Όγδοο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ημερομηνία:

2015

Επιστημονικό πεδίο:


Τίτλος:

Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης

Επιστημονικό πεδίο:

Περίληψη:

Το ετήσιο Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΣυμπόσιοΧΑΕ) διεξάγεται ανελλιπώς από το 1981 την άνοιξη κάθε έτους με στόχο την προώθηση της έρευνας στον τομέα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόκειται για ένα από τα πιο έγκριτα επιστημονικά όργανα, που παρέχει την δυνατότητα σε επιστήμονες και νέους ερευνητές να παρουσιάσουν τα πορίσματα των ερευνών τους σε θέματα που άπτονται της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης.


Τίτλος:

Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Περίληψη:

Η θεματολογία των Συνεδρίων καλύπτει όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα:
  • Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών στην Εκπαίδευση, τη Δια Βίου Μάθηση, την Έρευνα και την Καινοτομία.
  • Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Παραγωγικότητα και Ποιότητα των Μονάδων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας.
  • Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Αγορά Εργασίας.
  • Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Παραγωγικότητα, Οικονομική Μεγέθυνση - Ανάπτυξη και Διανομή Εισοδήματος.
  • Διαρροή Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Υπέρ-Εκπαίδευση, Υπό-Εκπαίδευση.
  • Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας.
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στα Συστήματα Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης. Έρευνας και Καινοτομίας.
  • Αρχιτεκτονική των συστημάτων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας, Καινοτομίας στην Ελλάδα.
  • Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Χώρο.


Τίτλος:

International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies

Περίληψη:

Information and Communication Technologies bring fundamental changes to our culture, providing multiple challenges, landmarked by new computing paradigms.

In this regard, the Department of Cultural Technology and Communication (DCTC) of the University of the Aegean in cooperation with the Adnan Menderes University, Faculty of Communication (Turkey) organize the International conference on Cultural Informatics, Communication & Media Studies (CICMS). The  Conference takes place every two years on the premises of the University of the Aegean, in Mytilene, Greece. The CICMS focusing on the rapid communication, media and cultural informatics trends in the global era of information, provides the best meeting opportunities for participants to discuss and share their researches, experiences and future endeavors. The proceedings include sessions that cover a broad range of topics, such as: Cultural Informatics, Communication, Media Studies, Journalism, Radio, Television, Cinema, Advertising, Public Relations, Management, Social Media, Photography, New media, Communication in education, Distant education in communication, Communication ethics

 Καλλιόπη Γ. Χατζηνικολάου, Συμβολή στη μελέτη της ιστορικής γεωγραφίας της ΄Ανω Μακεδονίας, Μακεδονικά, 38|2009, 1-20


La Haute Macédoine occupe une position géographique particulière, cequi justifie en quelque sorte l’hétérogénéité de la population de la région.C’est pourquoi qu’elle a constitué un terrain d’affrontements culturels et defusions au cours de sa marche dans le temps. C’est Hérodote celui qui réfère le premier le nom de la région de la Haute Macédoine aux descriptions de l’invasion de Thessalie par Xerxès et à celles de la pérégrination de Perdiccas. Thucydide, lui, se réfère avec précision àla division Haute et Basse Macédoine et Strabon aux limites géographiquesde quatre parties particulières de la Haute Macédoine. Livius à sa référenceà la division de la Macédoine en quatre parts, il désigne comme QuatrièmePart la Haute Macédoine dont le siège fut Pélagonie. Les sources ainsi que larecherche antérieure, qui procurent des informations sur la région, ne déterminent pas avec précision ses limites géographiques. Il y a une unanimité relative que sur les quatre régions, Elimée (Elimiotide), Orestide, Lyncestide etPélagonie, alors qu’Eordée, qui géographiquement appartenait à la HauteMacédoine, son administration au début relevait de la Basse Macédoine. Larecherche la plus récente y a ajouté aussi Dassarétis, Derriope, Tymphée,Atintanie, se référant notamment à la province romaine Macédoine. Quant à la production d’éléments relatifs à la géographie historique de larégion, la recherche menée jusqu’aujourd’hui révèle-t-elle avec clarté certainesdifférenciations. Les quatre parties particulières d’Elimée, d’Eordée, d’Orestide et de Lyncestide constituent-elles un noyau actif bien que conservateur, oùse rattachent ou se détachent des régions toujours selon des cours historiques,déterminés notamment par les aspirations d’acquisitions des souverains.   La Haute Macédoine est une région à population par excellence agricole,malgré la présence de certains centres urbains, laquelle a conservé ses traits derace et de culture jusqu’à l’antiquité tardive. Ce qui importait le plus pour cesnomades c’était l’hydrographie de l’espace, lacs et fleuves dont l’axe s’étendaiten longueur du nord au sud –puisque l’eau constitue cet élément naturel quidonne de la vie à une région– et les passages naturels plutôt que les versantsdes masses montagnardes, considérés comme étant un espace unique

Pages

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: