Your search for "" gave back 8687 results.

Διονυσία ΜΙΣΙΟΥ, Bιβλιοκρισία:DAVID POTTER, Theodora. Actress, Empress, Saint, Oxford University Press 2015, 277 σελ., 2 χάρτες, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 467-478


ΒιβλιοκριοίαDAVID POTTER, Theodora. Actress, Empress, Saint, Oxford University Press 2015, 277 σελ., 2 χάρτες :


Ειρήνη-Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ, Βιβλιοκρισία:Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos, Proceedings of the International Symposium, Vienna, 15th-16th December 2011, ed. Chr. GASTGEBER and S. PANTEGHINI [Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 37], Wien 2015, 184 σελ., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 445-449


Βιβλιοκρισία:Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos, Proceedings of the International Symposium, Vienna, 15th-16th December 2011, ed. Chr. GASTGEBER and S. PANTEGHINI [Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 37], Wien 2015,  184 σελ.


Γιώργος ΚΟΥΤΖΑΚΙΩΤΗΣ, Βιβλιοκρισία:O. DELOUIS – A. COUDERC – P. GURAN (επιμ.), Héritages de Byzance en Europe du Sud-Est à l’époque moderne et contemporaine (Mondes Méditerranéens et Balkaniques, no 4), École Française d’Athènes, Αθήνα 2013, 528 σελ. ISBN 978-2- 86958-253-8, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 27|2017, 459-465


Βιβλιοκρισία:O. DELOUIS – A. COUDERC – P. GURAN (επιμ.), Héritages de Byzance en Europe du Sud-Est à l’époque moderne et contemporaine (Mondes Méditerranéens et Balkaniques, no 4), École Française d’Athènes, Αθήνα 2013,  528  σελ.. ISBN 978-2- 86958-253-8


Αννα Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, Το διδασκαλείον του Νικηφόρου Γρηγορά, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 141-167


Δε διατίθεται περίληψη στα ελληνικά.


Δημήτρης AΓΟΡΙΤΣΑΣ, Ἡ ἀνασύσταση τῆς ἐπισκοπής Γαρδικίου (1541/42)Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Θεσσαλίας κατα την πρώιμη Οθωμανική περίοδο, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 169-208


Το 1542 ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας Α΄αποφάσισε να δεχθεί την ανασύσταση της επισκοπής Γαρδικίου (ανατολικά των Τρικάλων) με επίσκοπό της τον Νεόφυτο, υποκείμενη στην μητρόπολη Λαρίσης. Η ανασύσταση της εν λόγω επισκοπής έγινε με πρωτοβουλία του μητροπολίτη Λαρίσης Νεοφύτου Α΄ εξαιτίας της αταξίας και της ανωμαλίας που προκλήθηκε εκείνο το διάστημα (ά  τρίτο του 16ου αι.) στο εσωτερικό της μητροπόλεως από εξωγενείς παράγοντες, που ωστόοσο δεν κατονομάζονται. Στην παρούσα μελετη επιχειρούμε να φωτίσουμε κάποια από τα σκοτεινά σημεία αυτού του ζητήματος της εκκλησιαστικής ιστορίας της Θεσσαλίας κατά την πρώιμη οθωμανική περίοδο. 


Theofili KAMPIANAKI, Προκαταρκτικες Παρατηρησεις στο Θεμα της Προσληψης του Φλ. Ιωσηπου στα Βυζαντινα Ιστοριογραφικα Κειμενα: Οι περιπτώσεις του Ιωάννη Ζωναρά, του Νικήτα Χωνιάτη και του Μιχαήλ Κριτόβουλου, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 209-228


Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στην χρήση στοιχείων από την Ιουδαϊκή Αρχαιολογία και τον Ιουδαϊκό Πόλεμο του Φλαβίου Ιωσήπου από Βυζαντινούς ιστορικούς. Λαμβάνοντας ως παραδείγματα τον Ιωάννη Ζωναρά, τον Νικήτα Χωνιάτη και τον Μιχαήλ Κριτόβουλο, καταδεικνύει πώς Βυζαντινοί ιστορικοί χρησιμοποιούσαν τον Ιώσηπο ως πηγή πληροφοριών και ως λογοτεχνικό πρότυπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ζωναράς κάνει πάμπολες ονομαστικές αναφορές στον Ιώσηπο, γεγονός που αποδεικνύει ότι θεωρούσε τα έργα του Ιωσήπου αξιόπιστα και πηγές που θα προσέδιδαν κύρος στο κείμενό του. O Χωνιάτης και ο Κριτόβουλος χρησιμοποιούν τον Ιώσηπο με λιγότερο εμφανή τρόπο. Ο πρώτος παρουσιάζει λογοτεχνικές επιρροές από τον Εβραίο συγγραφέα που μόνο αναγνώστες με αξιόλογη μόρφωση θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν. Ο δεύτερος αξιοποιεί ένα σύνηθες χαρακτηριστικό που αποδίδεται από Χριστιανούς συγγραφείς στον Ιώσηπο, την φιλαλήθειάν του, προσαρμόζοντάς το ώστε να υποδηλώνει την ιστορική αλήθεια του Ιωσήπου, και κατ’ επέκτασιν την ιστορική αλήθεια που χαρακτηρίζει την δική του αφήγηση. Για να επιδείξουν στο κοινό την λογιοσύνη και την ευρυμάθειά τους, οι Βυζαντινοί συγγραφείς χρησιμοποιούσαν είτε σαφείς αναφορές στον Ιώσηπο, είτε αξιοποιούσαν τα έργα του με πιο σύνθετο τρόπο.


Αναστάσιος ΣΙΝΑΚΟΣ, Γυάλινο νομισματικό σταθμίο με παράσταση του Αγίου Νικολάου, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 229-237


Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φυλάσσεται ένα γυάλινο νομισματικό σταθμίο (exagion). Μία προτομή γενειοφόρας ανδρικής μορφής, με φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι, απεικονίζεται στο αντικείμενο. Η προτομή συνοδεύεται από επιγραφή στις δύο πλευρές της, η οποία έχει ως εξής: ʘ│ΝΙ│Κ, - Ο│Λ│Α,: ὁ ἅ (γιος) Νικόλα (ος). Ο άγιος φέρει το ωμοφόριο πάνω από το φελόνιο, ενώ κρατά ένα βιβλίο, ίσως το Ευαγγέλιο με το αριστερό του χέρι.Λόγω της απεικόνισης που φέρει, αυτό το σταθμίο είναι μοναδικό. Η έως τώρα έρευνα δεν γνωρίζει γυάλινα σταθμία με παραστάσεις αγίων. Υπάρχουν μόνο γυάλινα νομισματικά σταθμία που φέρουν την απεικόνιση της προτομής του Χριστού.Το συγκεκριμένο σταθμίο χρονολογείται στο τέλος του 5ου - μέσα 7ου αι. και φέρει μία από τις παλαιότερες απεικονίσεις του αγίου Νικολάου. Πιθανότατα συνδέεται με τον έπαρχο Νικόλαο, ο οποίος εξέδωσε μολύβδινη σφραγίδα με την απεικόνιση του αγίου Νικολάου, που εκδόθηκε από τους Zacos-Veglery και χρονολογείται στον 7ο αι. ή με άλλον έπαρχο, ο οποίος έφερε αυτό το όνομα.


Τηλέμαχος ΛΟΥΓΓΗΣ, Review Article:Nicolas DROCOURT, Diplomatie sur le Bosphore. Les ambassadeurs étrangers dans l’empire byzantin des années 640 à 1204, tome 1 + tome 2 = pp. XLVIII + 781 in 4o , Louvain - Paris - Bristol CT 2015, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 331-359


Bιβλιοκριτικό άρθρο:Nicolas DROCOURT, Diplomatie sur le Bosphore. Les ambassadeurs étrangers dans l’empire byzantin des années 640 à 1204, tome 1 + tome 2 = pp. XLVIII + 781 in 4o , Louvain - Paris - Bristol CT 2015


Ειρήνη-Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ, Βιβλιοκρισία:A. KALDELLIS, Byzantine Readings of Ancient Historians. Texts in translation with introduction and notes [Routledge Classical Translations], New York 2015., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 361-364


Βιβλιοκρισία:A. KALDELLIS, Byzantine Readings of Ancient Historians. Texts in translation with introduction and notes [Routledge Classical Translations], New York 2015.


Christos MALATRAS, Βιβλιοκρισία:Θεοδώρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Συλλογική ταυτότητα και αυτογνωσία στο Βυζάντιο. Συμβολή στον προσδιορισμό της αυτοαντίληψης των Βυζαντινών κατά τη λόγια γραμματεία τους (11ος – αρχές 13ου αι.), Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων: Αθήνα 2015., Βυζαντινά Σύμμεικτα, 28|2018, 375-379


Βιβλιοκρισία:Θεοδώρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Συλλογική ταυτότητα και αυτογνωσία στο Βυζάντιο. Συμβολή στον προσδιορισμό της αυτοαντίληψης των Βυζαντινών κατά τη λόγια γραμματεία τους (11ος – αρχές 13ου αι.), Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων: Αθήνα 2015.

Pages

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: