ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, Μνήμων, 8|1982, 204-225


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Follow EKT: