ΕΥΤΥΧΙΑ Δ. ΛΙΑΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΑ. Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ, Μνήμων, 11|1987, 32-53


Δεν παρατίθεται περίληψη.

Follow EKT: