Τάκης Παπαϊωάννου, Λειτουργικότητα των γενικών συνελεύσεων των τμημάτων των ΑΕΙ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 88|1995, 137-171


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: