Διονύσης Μπαλούρδος, Μορφολογία της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισμός: θεωρητικές και μεθοδολογικές περιπλοκές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 83|1991, 100-143


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: