Ν. Κατριβέσης, Κριτική ανάλυση του θεσμού της επαγγελματικής επιμόρφωσης των ενηλίκων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 79|1990, 60-99


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: