Ιωάννης Χλιαουτάκης, Κοινωνιολογική προσέγγιση των στάσεων των κατοίκων της Δυτικής Αττικής απέναντι στους προσβεβλημένους από το σύνδρομο επίκτητης ανοσο-ανεπάρκειας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 77|1990, 149-171


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: