Μαρία Μαγγιώρου, Ο λειτουργισμός στην πολιτική θεωρία και οι επιπτώσεις του στη γυναικεία καταπίεση: ένα παράδειγμα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 57|1985, 3-23


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: