Γιάννης Μυριζάκης, Η διείσδυση της σύγχρονης τεχνολογίας στο ελληνικό σπίτι και η στάση των Ελληνίδων μητέρων απέναντι στη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη και την πυρηνική ενέργεια, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 53|1984, 55-86


Δεν διατίθεται περίληψη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: