Δημήτριος Α. ΛΙΑΚΟΣ, Έργα ξυλογλυπτικής στη μονή Ιβήρων Αγίου Όρους (17ος και 18ος αιώνας), , 30|2009, 301-312


Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται έργα ξυλογλυπτικής του 17ου και του 18ου αι. στη Μονή Ιβήρων. Τεκμηριώνεται η εξελικτική πορεία της ξυλογλυπτικής στο Άγιον Όρος και επισημαίνονται οι επιμέρους παράμετροι (τεχνική, τεχνοτροπία, καλλιτεχνικές επιδράσεις, προέλευση τεχνιτών) που την προσδιορίζουν και τη διαμορφώνουν στο σύνολό της κατά τη διάρκεια των δύο αυτών αιώνων.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: