Παναγιώτης Αναστασιάδης, «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015»: Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια αποτίμηση της ερευνητικής συνεισφοράς, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 13|2017, 88-128


Η συμπληρωματική Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να αναπτύξουν συνεργασίες στο πλαίσιο σχολικών δικτύων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, πάνω σε κάποια κοινή θεματική ενότητα. Το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Σχολικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το οποίο εστιάζει στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα της τηλεδιάσκεψης και των εφαρμογών του WEB 2.0, στοχεύοντας στη συνεργατική διερεύνηση και οικοδόμηση της γνώσης και την καλλιέργεια κρίσιμων κοινωνικών δεξιοτήτων ανάμεσα σε μαθητές δημοτικών σχολείων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Σκοπός της εργασίας είναι η αποτύπωση της ερευνητικής συνεισφοράς των 15 πρώτων ετών (2000-2015) όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τις διδακτορικές διατριβές και τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: